UGentMemorialis bevat informatie over alle Gentse professoren (docenten, hoogleraren, gastdocenten en gastprofessoren), vanaf de oprichting in 1817 tot 2015. Het biedt gegevens over hun loopbaan en publicaties aan de UGent. Waar de bronnen en de privacy-wetgeving dat toestaan zijn biografische gegevens, portretten, informatie over de opleiding, sociale afkomst, extra-universitaire engagementen en relaties met andere professoren toegevoegd.

Daarnaast biedt UGentMemorialis informatie over de soms complexe geschiedenis en evolutie van de faculteiten, instituten, scholen en vakgroepen van de UGent.

Lees meer over:

Met de blik op UGent 1817-2017 en als stimulans voor nieuw onderzoek en herdenkingsinitiatieven zetten de Vakgroep Geschiedenis en de Universiteitsbibliotheek Gent via UGentMemorialis een oude academische traditie verder om het professorenkorps te presenteren in gedenkboeken. Versnipperde kennis uit onder andere de gedrukte Libri Memoriales van 1913 en 1960, de administratieve gidsen en jaarboeken, secundaire literatuur en het Universiteitsarchief worden hier samengebracht en ontsloten.

Wie de lemma’s wil aanvullen of corrigeren kan dat doen met een online formulier of een e-mail.

Reacties zijn welkom