Reacties zijn welkom

www.UGentMemorialis.be kwam tot stand in de aanloop naar UGent 1817-2017 en in het kader van het Wetenschap- en maatschappijproject ‘UGentMemorie 1817-2017. Durf Her-Denken’ (2012-2015, Vakgroep Geschiedenis). Het is een spin-off van www.UGentMemorie.be, de website over de geschiedenis en het geheugen van de UGent.

UGentMemorialis bevat alle docenten, geaggregeerden, hoogleraren, buitengewoon hoogleraren, gewoon hoogleraren, gastdocenten en -professoren benoemd tussen 1817 en 2012. De selectie gebeurde op basis van de studiegids en administratieve gidsen waarin jaarlijks alle docenten en vakgroepleden worden opgenomen, en de dossiers van de Dienst Personeel en Organisatie.

Voor elke professor is de academische loopbaan opgenomen en zijn of haar affiliaties met vakgroepen en faculteiten. Daarvoor werden systematisch alle gegevens uit de administratieve gidsen verwerkt. Alle gegevens met betrekking tot de vooropleiding en buiten-academische activiteiten van de professoren uit de papieren Libri Memoriales zijn eveneens systematisch toegevoegd. Van alle overleden professoren zijn zo mogelijk de biografische gevens opgenomen. Alle andere biografische, disciplinaire of relationele informatie is niet exhaustief maar afhankelijk van de geconsulteerde bronnen en het voorhanden zijnde onderzoek.

Professoren, emeriti of verwanten die dat wensen kunnen hun biografische gegevens aanvullen via dit eenvoudige formulier:

Reacties zijn welkom

 

 

Meer weten

 

Projectteam

Coördinatie

Fien Danniau, fien.danniau@ugent.be

Onderzoek en dataredactie

Kristof Loockx, kristof.loockx@gmail.com Frank Cotman, frank.cotman@ugent.be

Promotoren

Christophe Verbruggen, christophe.verbruggen@ugent.be Gita Deneckere, gita.deneckere@ugent.be

Technische coördinatie

Dries Moreels, dries.moreels@ugent.be

Ontwerp database

Frank Vandepitte, frank.vandepitte@ugent.be