UGent 1817-2017

 

logo

Tweehonderd jaar UGent

In 2017 viert de UGent haar tweehonderdste verjaardag. In een tijdsspanne van bijna 200 jaar groeide de UGent van 190 studenten en 14 professoren in 1 stadscampus uit tot een wijdverspreide universiteit in de stad, met meer dan 40.000 studenten, 9.000 personeelsleden en campussen in Kortrijk en Korea.

Het eeuwfeest wordt voorbereid door een universiteitsbrede stuurgroep UGent 1817-2017

screenshot

UGentMemorie

Voor geschiedenis van de UGent verwijzen we naar UGentMemorie.be, het virtuele geheugen van de UGent ontwikkeld door de vakgroep Geschiedenis. Het platform brengt herinneringen, geschiedenissen en erfgoed van de universiteit bij elkaar. Rode draad doorheen UGentMemorie is de impact van stad, maatschappij en wetenschap op de universiteit en vice versa. Je vind er onder andere biografische lemma’s over professoren en geregeld worden onderwerpen uitgediept in dossiers.

In het dossier UGent in cijfers worden de gegevens uit UGentMemorialis gevisualiseerd en geanalyseerd. Hoeveel professoren zijn er? Wat is hun geografische herkomst? Uit welk sociaal milieu komen ze? Welke vakgroepvoorzitters zetelen het langst? Welke faculteiten leveren de meeste rectoren? Hoe zit het met de genderverdeling in bestuursfuncties?

Universiteitsarchief

Wie zelf op onderzoek wil gaan naar het verleden van de UGent, kan terecht in het Universiteitsarchief. De collectie van het Universiteitsarchief bestaat uit de archieven van de bestuursorganen, de administratie, de faculteiten, de vakgroepen, de universitaire verenigingen en een studentenarchief.

book cover

Publicaties

Over de universiteit van 1817 tot aan de Tweede Wereldoorlog en haar relatie met de stad Gent, schreef historicus Ruben Mantels recent een rijk geïllustreerde geschiedenis:
Ruben Mantels, Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad, 1817-1940. Brussel: Mercatorfonds, 2013.

Naar aanleiding van 175 jaar UGent in 1992 verscheen een geïllustreerde kroniek over de universiteit. Het is digitaal beschikbaar.
Karel De Clerck, Elienne Langendries en Anne-Marie Vandermeersch. 175 jaar Universiteit Gent: een verhaal in beeld. Gent: RUG, 1992.

Het Universiteitsarchief gaf tussen 1976 en 2005 de reeks ‘Uit het verleden van de RUG’ uit. De 44 nummers behandelen de geschiedenis van bepaalde episodes, scholen of professoren. De reeks is integraal beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek en in het Universiteitsarchief.

Voor UGent 1817-2017 bereidt professor Gita Deneckere een nieuw jubileumboek voor met als thema het maatschappelijk engagement van de universiteit.

logo

UGentMemorialis

UGentMemorialis is een exhaustieve catalogus van alle Gentse professoren, je vindt er vooral personalia en loopbaangegevens die zijn samengebracht uit diverse bronnen, naar aanleiding van de activiteiten rond 200 jaar UGent.