Inhoud

UGentMemorialis bevat personalia en gegevens met betrekking tot de opleiding en loopbaan van ruim 3000 Gentse professoren tussen 1817 en 2012. Die worden aangevuld met (waar beschikbaar) een portret, links naar de pdf-versie van hun corresponderende lemma in het Liber Memorialis van 1913 en/of 1960 en (opnieuw waar beschikbaar) naar hun lemma’s in het Nationaal Biografisch Woordenboek of in de Biographie Nationale.

 

Personalia

De biografische gegevens betreffen de familienaam, voorna(a)m(en), roepna(a)m(en), aangenomen naam (voor vrouwelijke professoren), pseudoniemen, andere spellingswijzen van de familienaam, adellijke titels en het geslacht. Alle geboortedata en (zo gekend) sterfdata zijn vermeld. Plaats en land van geboorte en overlijden zijn ter bescherming van de privacy enkel systematisch opgenomen voor professoren benoemd tot 1960.

De volledige naam en het beroep van de vader zoals vermeld in de geboorteakten is opgenomen voor professoren aangesteld tot 1940. Geboorteakten kunnen in België pas vrij geconsulteerd worden vanaf honderd jaar, vandaar 1940 als einddatum. De akten dienden bovendien als controlemiddel voor de biografische gegevens uit de Libri Memoriales.

 

Opleiding

De data met betrekking tot de opleiding geven een overzicht van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de universitaire studies van de betrokken professor. Omdat de gegevens voornamelijk gewonnen werden uit de Libri Memorialis en biografische lemma’s over professoren loopt de vermelding van de opleiding tot 1960, mits enkele uitzonderingen.

Zowel de gegevens over het basis- en voortgezet onderwijs geven, indien gekend, de naam van de school of het schooltype en de plaats van de school. De universitaire studies vermelden de graad van afstuderen met de discipline, de universiteit waar het diploma is behaald en de datum van afstuderen. Zo gekend zijn specialisaties, studiereizen in het buitenland of buitenlandse onderzoeksopdrachten opgenomen.

 

Academische loopbaan

Loopbaan

Per functie in de carrière aan de UGent worden de titel, de faculteit/instelling en de periode van aanstelling vermeld. Indien de exacte datum van benoeming (hetzij door een Koninklijk Besluit, een Miniterieel Besluit of andere besluiten) gekend is, zijn deze eveneens opgenomen. Functies buiten de Gentse universiteit zijn niet systematisch opgenomen.

De historiek van de functies en titels werd in kaart gebracht door Elienne Langendries.

Faculteit

Alle vermeldingen van functies, universiteiten, faculteiten, en faculteitsonderdelen zijn de meest recente benaming in het Nederlands. Via een muisklik kunnen lijsten opgevraagd worden van de chronologische naamsveranderingen van bestuursfuncties, faculteiten en vakgroepen. Per professor werd slechts één (hoofd)faculteit toegekend, ook al waren ze doorheen hun carrière aan verschillende faculteiten benoemd. Het criterium om de faculteit toe te wijzen was het hoofdvakgebied.

Vakgebieden of disciplines

Aan elk van de professoren werd minstens één vakgebied toegekend, gekozen uit een lijst van 29 die gebaseerd is op de disciplinelijst van FWO-Vlaanderen.

 

Links

Aan de professoren zijn waar beschikbaar links naar de lemma’s uit volgende biografische naslagwerken toegevoegd: